Hagestuen (tilbygget) kan ha maks et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på 15 m2.
Hvis du vil unngå å lage en byggesøknad til kommunen din kan hagestuen (tilbygget) maks ha et samlet bruksareal eller bebygd areal på 15 m2.

TRENGER HAGESTUEN MIN EN BYGGESØKNAD?
– 5 TING DU TRENGER Å TENKE PÅ (2024)

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Regjeringen gjør nemlig en forskriftsendring som betyr at man kan bygge mer uten å søke om tillatelse. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid.

Nedenfor finner du detaljert informasjon om du trenger en byggesøknad for tilbygget eller hagestuen din. Er du fortsatt usikker på hva du har lov til å bygge etter at du leste artikkelen? Ikke noe problem, vi kan undersøke hvilke muligheter du har før du begynner å bygge. Dette kaller vi en plananalyse og den koster 2.294 kr.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.

Dette må du sjekke før du starter å bygge:

1. Hvilke regler gjelder for eiendommen din?

Denne informasjonen finner du på kommunens nettside. Søk etter kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan. Les dokumentene grundig, det er her du får vite hva du kan bygge, hvor du kan bygge og hvor stort du kan bygge.

Du må justere tiltaket ditt etter det som står i dette dokumentet. En god ide kan være å be kommunen om et situasjonskart. I et slikt kart er de fleste begrensninger tegnet inn. Syns du det er vanskelig å forstå planene og bestemmelsene? Snakk med kommunen din. Det er de som lagt planene og de kan også forklare hva de betyr, eller ta kontakt med oss!

Et 3D-bilde som viser hvordan en hagestue kan se ut etter at tegningene, byggesøknaden og konstruksjonen er fullført.
Hvor mye av tomten du har lov til å bygge på kalles eiendommens «grad av utnytting».

 

2. Sørg for å følge avstandskrav og byggegrenser.

For at en terrasse skal være søknadsfri må den bygges minst 1 meter fra nabogrense og et tilbygg (hagestue/vinterhage) må bygges minst 4 meter fra nabogrensen. Men pass på! Hva sier kommuneplanen eller reguleringsplanen? Ofte er reglene strengere i disse planene. Da er det de som gjelder, og som må følges.

3. Hvor stort har du lov til å bygge?

Denne informasjonen finner du også i kommuneplanen eller reguleringsplanen. Hvor mye av tomten du har lov til å bygge på kalles eiendommens «grad av utnytting» og er som regel angitt i BYA, BRA eller %TU. Dette må du regne ut. Trenger du hjelp med det? Gå in på dibk.no eller ta kontakt med Hansen og Holm Arkitekter AS!

4. Er det du vil bygge unntatt søknadsplikt?

Terrasse

Den må være forbundet med bygningen. Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng. Den må ikke strekke seg lengre enn 4,0 meter fra fasaden. Den må ha rekkverk som er 1,2 meter høyt. Avstanden fra terrassen til nabogrense må være minst 1,0 meter. Om terrenget under terrassen er skrått går man ut ifra det laveste punktet.

Platting

Den kan ikke være høyere enn 0,5 meter over bakken. Plattingen kan gå helt fram til nabogrensen og skal heller ikke regnes med i det arealet du ha lov til å bygge på. Husk å kontrollere at kommunens planer ikke setter begrensninger på dette.

Du trenger ikke en byggesøknad for hagestuen din (tilbygg) hvis den er mindre enn 15m2 og er minst 4 meter fra nabogrensen.
Du trenger ikke en byggesøknad for hagestuen din (tilbygg) hvis den er mindre enn 15m2 og er minst 4 meter fra nabogrensen.


5. Tilbygg

Dette er et bygg som settes opp ved siden av en eksisterende bygning. Det er understøttet og har eget bæresystem. Det kan ikke ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m2.

Du kan ikke bygge flere enn 2 etasjer eller ha samme høyde som eksisterende bygning. Dette kan med andre ord være et hus, hytte, vinterhage eller hagestue inntil 15 kvadratmeter, som skal brukes til beboelse og varig opphold (rom som bad, kjøkken eller soverom). Kravet er at dette tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

 

Når du er ferdig med bygget ditt

  1. Det finnes to grunner til å melde fra til kommunen at bygget er ferdig:
    For at kommunen skal kunne oppdatere kart- og matrikkeldata.
  2. Du får dokumentasjon på at det du har bygget er unntatt fra søknadsplikten. Meldingen må skje senest 4 uker etter at bygget er ferdig. For å gjøre dette kan du bruke et skjema som finnes på dibk.no.

UTMERKET
22 anmeldelser
Daniel Sachse
Daniel Sachse
2023-11-24
Fikk raskt og profesjonelt hjelp av HHArkiteker ifm. byggesøknad. Bruks- og fasadeendring. En del justeringer underveis ble tatt på strak arm. God og hyggelig oppfølging av hele prosessen
Anders Daaland
Anders Daaland
2023-10-20
Good follow-up, quick to respond and a specific contact person to deal with with good expertise.
Stian S
Stian S
2023-04-19
Kan aldeles anbefales. Veldig lette å samarbeide med. Flinke og grundige både med tegninger og søknad til kommunen. Vi tegnet både flere påbygg og et tilbygg, samt endring av hele fasaden. Gir raskt svar når man kontakter dem om noe. En god opplevelse :)
Henrik Alm
Henrik Alm
2023-03-09
Samuel var meget hjelpsom. Anbefales.
Martin Andresen
Martin Andresen
2023-02-13
Brukte firmaet når jeg skulle søke om oppføring av garasje og støttemur i Oslo. De gjorde hele jobben med å gjøre klar alle dokumenter som var nødvendig for søknaden, inkludert godt begrunnende dispensasjoner fra småhusplan og avstand til vei. Kommunikasjon var upåklagelig og jeg følte mine ønsker ble møtt. Etter flere runder med kommunen pga komplisert situasjon i min søknad endte det med godkjent søknad! I forkant av søknadsprosessen ringte jeg rundt til flere selskaper og Hansen og Holm var både billigere og gjorde mer arbeid enn andre. Kan varmt anbefale dem og kommer absolutt til å bruke de igjen neste gang.
Halvor Grepperud
Halvor Grepperud
2022-01-20
Effektivt og grundig arbeid
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (regler 2021)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE? – (STEG 1-10)

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt..

Valg av type byggesøknad

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris?

Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?