Nabovarsel – Bjerkealléen 46

Vi er et lite prosjekteringskontor som blant annet tilbyr arkitekttjenester og utfylling av byggesøknader. Vi jobber med byggesøknader i alle 356 kommuner.  NABOVARSEL – BJERKEALLÉEN 46 Hei!Du har nå fått et nabovarsel angående oppføring av en vinterhage (tilbygg) og...