Bilde av et soverom som tidligere var en bod. Som da krever søknad om bruksendring

Søknad bruksendring. Eksempel på hoveddel er soverom, stue, kjøkken, bad, entre og vindfang.

SØKNAD BRUKSENDRING – HVA BØR DU VITE?

Du må sende søknad til kommunen når du skal endre bruken av et lokale eller bygg fra en type godkjent bruk til en annen. Som eier av bolig eller lokale kan du bli direkte ansvarlig overfor kommunen dersom nødvendig tillatelse til søknad bruksendring ikke foreligger.

Hva bør du vite om å endre bruk/bruksendring? Hva er dine rettigheter og plikter? I denne korte artikkelen går vi gjennom hovedtrekkene og forklarer også enkelte problemstillinger som f.eks. bruksendring kjeller, ikke søkt om bruksendring og søknad om bruksendring i ettertid.

Men aller først sier vi kort litt om hva en arkitekt er og byggelovgivningen i Norge.

Trenger du hjelp til byggesøknad for bolig? Vi er arkitekter med lang erfaring som hjelper deg med deler eller hele byggesøknaden samt tegninger til din byggesøknad

HVA ER EN ARKITEKT?

En arkitekt er en fagperson som har spesialisert seg påi utforming, planlegging og bygging av ulike strukturer.

For deg som privatperson kan bruk av en arkitekt bidra til å realisere bolig- eller byggeprosjekter ved at arkitekten utvikler designkonsepter, lager byggetegninger og veileder gjennom byggeprosessen.

Med tanke på det siste kan arkitekten bistå med å søke om nødvendige tillatelser, inkludert søknader om bruksendring. Arkitekter sørger for at alle krav og forskrifter følges i søknadsprosessen.

SØKNAD BRUKSENDRING – HVA BØR DU VITE?

Vi er et lite prosjekteringskontor med lang erfaring som tilbyr  arkitekttjenester, tegninger og bistand ved byggesøknad.

 

HVORDAN REGULERES BYGGING I NORGE?

Bygging i Norge reguleres nøye gjennom et omfattende lovverk og planleggingsprosesser. Her er litt informasjon det kan være viktig å være klar over:

Plan- og bygningsloven (PBL): Dette er den sentrale loven som styrer byggevirksomhet i Norge. Den fastsetter krav til planlegging, bygging og bruk av eiendommer.

Kommunal reguleringsplan: Kommunen utarbeider detaljerte reguleringsplaner som angir hvordan områder kan utnyttes. Dette omfatter blant annet boligområder, næringsområder og offentlige rom.

Hovedkategorier av endringer i bygg (spesielt privatboliger):

 • Nybygg: Oppføring av helt nye boliger på en tomt.
 • Tilbygg (og påbygg): Økning av areal, for eksempel en ekstra etasje eller utvidelse av rom.
 • Rehabilitering: Omfattende oppgradering av eksisterende bolig for å forbedre funksjonalitet og/eller energieffektivitet.
 • Søknad om bruksendring: Dette kreves når man ønsker å endre hvordan en bygning brukes, for eksempel fra bolig til kontor eller lager eller bruksendring kjeller.

Hvorfor er det krav om å søke om bruksendring?

Ny bruk kan medføre nye krav til bruken eller bygget. For eksempel hvis du bruksendrer en kjeller til soverom er kravet om innslipp av lys forandret. I en kjeller finnes ikke noe krav om innslipp av lys, men det gjør det i et soverom. Det kan også handle om brannsikkerhet, takhøyde, påvirkning på omgivelsene og mye annet.

 •  
 • Hvis hele eller deler av en bygning skal omgjøres fra bolig til næringsvirksomhet, eller omvendt.
  • For eksempel en enebolig endres fra bare bolig til å ha næringsvirksomhet i underetasjen eller motsatt. 
 • Dersom du skal omgjøre boligen til flere boenheter, eller slå sammen deler av boligen.
  • For eksempel: Du ønsker å bruksendre fra enebolig til tomannsbolig, eller motsatt. Det samme gjelder hvis du vil slå sammen leiligheter eller dele opp disse. Dette gjelder også hvis du vil etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
 • Søknad bruksendring av fritidsbolig til bolig. En slik søknad bruksendringvil omfatte hele bygningen og det stilles krav om at byggtekniske krav til helårsbolig er oppfylt.

Vi har 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på ved byggesøknad.

 

Når må du sende søknad bruksendring til kommunen? Hva utløser bruksendring?

En bruksendring krever søknad og tillatelse. I henhold til SAK10 §2-1 må det søkes «om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk.»

Dette betyr at du må sende inn en søknad bruksendring til kommunen når:

 • Rom fra tilleggsdel endrer bruk til hoveddel og motsatt.
  • I henhold til dibk.no er hoveddel av boligen de rom du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på hoveddel er soverom, stue, kjøkken, bad, entre og vindfang.
  • Tilleggsdel er øvrige deler av boligen som ikke er egnet til varig opphold, f.eks kjeller, bod og loft.
  • For eksempel: du ønsker å bygge om kjeller til stue eller oppholdsrom for ungdommene i huset. Eller du ønsker å endre en bod til et soverom eller bad.

Hvordan søker man Søknad bruksendring?

Om du som tiltakshaver selv kan søke, eller om du må engasjere en bedrift som tar ansvaret som søker, er litt avhengig av hva bruksendringen omfatter. Du kan søke selv så lenge rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner eller pigge opp bærende gulv.

Det er viktig å huske at uansett om du selv skal være ansvarlig søker eller ikke, så må alle regler, lover og arel- eller reguleringsplaner følges.

Søknaden til kommunen må inneholde:

 • En beskrivelse av endringen – hva ønsker du å endre på?
 • Tegninger (plan-, snitt og fasader) – tegninger som tilfredsstiller behovene til kommunen med tydelige endringer.
 • Opprinnelige tegninger av boligen – tegningene som ble brukt ved godkjennelse av boligen.
 • Eventuelt nabovarsel (hvis du gjør endringer på fasaden eller gjør andre ytre arbeider som kan påvirke naboen) – her må lovens krav følges i forhold til varsel m.m.

Kan man søke om bruksendring i ettertid?

Ja, det er mulig. Da søkes det om ettergodkjenning av bruksendringen. Men saksbehandlingsprosessen er den samme som ved ny søknad. Alle regler, lover og areal- eller reguleringsplaner må følges. En beskrivelse av endringen, tegninger (plan-, snitt og fasade), opprinnelige tegninger av boligen og et eventuelt nabovarsel må sendes inn til kommunen.
Hva skjer hvis kravene i forskrift og i plan- og bygningsloven ikke oppfylles? Dersom endringene ikke er utført i samsvar med byggtekniske krav vil det kunne bli nødvendig å bygge om slik at tiltaket er i samsvar med kravene.

Hva koster en søknad om bruksendring?

Prisen på søknaden din om bruksendring kan variere litt avhengig av hvor omfattende arbeidet er, hvilke tegninger som allerede finnes og flere andre faktorer.

Kontakt oss dersom du ønsker et tilbud på akkurat ditt prosjekt. Husk at kommunen i tillegg har faste avgifter for søknader om bruksendring. Mer informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside.

Jeg trenger hjelp med min byggesøknad bruksendring

Det er selvfølgelig ikke noe problem. Uansett om det er Vi ser fram til å hjelpe deg med dine behov, og du kan enkelt ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi tilbyr gratis konsultasjoner via Microsoft Teams eller kan tilpasse oss din foretrukne kommunikasjonsmetode hvis du ønsker råd eller har spørsmål. 

Ring oss på 22 70 79 50, send en e-post på post@hharkitekter.no eller fyll bare ut skjemaet – vi kontakter deg så snart som mulig.

Hos Hansen og Holm Arkitekter står vi klare for å hjelpe deg med tegninger til byggesøknad, byggesøknad og annen prosjektering.

UTMERKET
22 anmeldelser
Daniel Sachse
Daniel Sachse
2023-11-24
Fikk raskt og profesjonelt hjelp av HHArkiteker ifm. byggesøknad. Bruks- og fasadeendring. En del justeringer underveis ble tatt på strak arm. God og hyggelig oppfølging av hele prosessen
Anders Daaland
Anders Daaland
2023-10-20
Good follow-up, quick to respond and a specific contact person to deal with with good expertise.
Stian S
Stian S
2023-04-19
Kan aldeles anbefales. Veldig lette å samarbeide med. Flinke og grundige både med tegninger og søknad til kommunen. Vi tegnet både flere påbygg og et tilbygg, samt endring av hele fasaden. Gir raskt svar når man kontakter dem om noe. En god opplevelse :)
Henrik Alm
Henrik Alm
2023-03-09
Samuel var meget hjelpsom. Anbefales.
Martin Andresen
Martin Andresen
2023-02-13
Brukte firmaet når jeg skulle søke om oppføring av garasje og støttemur i Oslo. De gjorde hele jobben med å gjøre klar alle dokumenter som var nødvendig for søknaden, inkludert godt begrunnende dispensasjoner fra småhusplan og avstand til vei. Kommunikasjon var upåklagelig og jeg følte mine ønsker ble møtt. Etter flere runder med kommunen pga komplisert situasjon i min søknad endte det med godkjent søknad! I forkant av søknadsprosessen ringte jeg rundt til flere selskaper og Hansen og Holm var både billigere og gjorde mer arbeid enn andre. Kan varmt anbefale dem og kommer absolutt til å bruke de igjen neste gang.
Halvor Grepperud
Halvor Grepperud
2022-01-20
Effektivt og grundig arbeid
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Les mer i vår guide for å søke og få søknad godkjent søknad av kommunen – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – byggesøknad enebolig

Les mer om byggesøknad bolig ved å klikke på linken.

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Arkitekt i Oslo – når du trenger arkitekt som hjelper deg med hele prosjektet ditt 

Vi har lang erfaring innen bransjen, og er et fleksibelt og lite prosjekteringskontor som tilbyr tegninger og bistand ved byggesøknad. Vårt kontor er i Oslo, men vi tilbyr våre tjenester over hele landet

Les mer om arkitekter i Oslo ved å klikke på linken.

Vi er et lite arkitektbedrift i Oslo som tilbyr arkitekttjenester, arkitekttegninger og utfylling av byggesøknader.

Tegninger til hus – hustegninger for din byggesøknad

Trenger du også å tegne drømmehuset ditt, eller bare et enkelt tiltak? Har du også et begrenset budsjett og ønsker å finne den beste arkitekten som kan tilby gode priser? Les mer om hustegninger ved å klikke på linken.

Tegninger til hus – Hustegninger for din byggesøknad

Byggesøknad tilbygg – hva gjelder for min tomt?

Drømmer du om et tilbygg til boligen din? Skal du føre opp et tilbygg til hytten din? Hva gjelder for tilbygg hybel? Hvilke priser gjelder for en byggesøknad tilbygg? I denne artikkelen besvares disse spørsmålene. Les mer om byggesøknad tilbygg ved å klikke på linken.

Bilde av tilbygg som krever en byggesøknad

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (2022)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav. Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad?
– 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid. Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE?
– STEG 1-10

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen. Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. 

Valg av type byggesøknad

Arkitekt i Bergen – ARKITEKT SOM KAN BISTÅ UNDER HELE PROSJEKTET DITT

Vi tilbyr alle arkitekttjenester basert på lang erfaring. Men vi har valgt å sette fokus på behovene til de aller fleste: tegninger og byggesøknader. Vi tilbyr dette i alle landets 356 kommuner. Les mer om arkitekter i Bergen ved å klikke på linken.

Arkitekt i Bergen