Vil du lage et tilbygg? Vi hjelpe deg med byggsøknaden og tegninger til byggesøknaden.

God planlegging av søknadstype og byggemåte er nøkkelen til en smidig søknadsprosess. Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

Byggesøknad tilbygg – hva gjelder for min tomt?

Drømmer du om et tilbygg til boligen din? Skal du føre opp et tilbygg til hytten din? Hva gjelder for tilbygg hybel? Hvilke priser gjelder for en byggesøknad tilbygg? I denne artikkelen besvares disse spørsmålene.

Byggesøknad påbyggHva er et tilbygg? Som tilbygg regnes en utvidelse av et bygg hvor man bygger utover, man øker altså bygningens grunnflate (BYA). Dette er lett å forveksle med påbygg som er en utvidelse der man bygger i høyden.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

Hva kan jeg bygge uten å søke?

Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad hvis følgende krav i SAK 10 §4-1 tilfredsstilles:

 • Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad hvis følgende krav i SAK 10 §4-1 tilfredsstilles:
 • Tilbygget må ikke overstige 15m2 i areal (samlet BRA/BYA).
 • Tilbygget må være i overensstemmelse med plan- og bygningsloven, gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven.
 • Er tilbygget ikke i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og planer kan det søkes om dispensasjon. Hvis det søkes om unntak og søknaden innvilges, kreves ingen byggesøknad.
 • Det må være minimum 4 meter til nabogrense (dersom ikke reguleringsplanen sier annet).
 • Tilbygget skal være understøttet og det må ikke overstige to etasjer eller plan for den eksisterende bygningen.
 • Tilbygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger i bakken.
 • Tilbygget må ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.
 • Bygningens godkjente formål kan ikke endres med et tilbygg, dvs. en bygning som kun har tilleggsdel fra før bare kan utvides med tilleggsdel. En garasje kan derfor utvides med en bod, men ikke med et soverom eller annet rom for varig opphold.
Byggesøknadstilbygg for eneboliger og tomannsboliger.
Pris for byggesøknad tilbygg er avhengige av hvilken type bolig du har.

 

Byggesøknad uten ansvarsretter – tilbygg opptil 50 m2

Du kan søke uten ansvarlige foretak. Du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for alle deler, fra byggesøknad til oppføring, i prosessen. Dette forutsetter at tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2. Du kan heller ikke søke for flere tilbygg, søknaden skal gjelde for ett enkelt tilbygg.

Pris for byggesøknad tilbygg er avhengige av

 • Hvilken type bolig du har. Er det et enmannsbolig eller tomannsbolig?
 • Plankravene som gjelder for tomten din.
 • Eventuelle dispensasjoner, bestemmelser eller fravik fra Tek 17.

Pris for tegninger for tilbygget avhenger av

 • Tilbyggets kompleksitet og størrelse.
 • Om de siste godkjente tegningene kan brukes eller ikke.
 • Hvis du allerede har en skisse eller klar ide om hvordan tilbygget skal se ut.

 

Byggesøknadstilbygg for eneboliger og tomannsboliger.
Tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad.

Obligatoriske vedlegg du trenger å sende til kommunen:

 • Følgebrev til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsretter
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonsplan/situasjonskart i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med inntegnede terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Estetisk redegjørelse

Byggesøknad med krav til ansvarsretter – tilbygg over 50 m2

Kvalifiserte foretak må ivareta alle deler av prosjektet om tilbygget er over 50 m2 (BYA og BRA). Områder som foretaket eller foretakene skal besørge er: prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll. (Foretakene behøver ikke ha sentral godkjenning.)

 • Fagområder som vanligvis må prosjekteres:
 • Arkitektonisk utforming (tegninger/estetikk og romløsning)
 • Grunnarbeid (geoteknikk, fagområdet kan legges under konstruksjonssikkerhet)
 • Tømrerarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk dvs. radon)
 • Mur- og betongarbeid (bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet)
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)

Obligatoriske vedlegg du trenger å sende til kommunen:

 • Følgebrev til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvar
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blitt nabovarslet om hva, samt eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonskart/situasjonsplan i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med inntegnede terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
 • Estetisk redegjørelse

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad

Har du spørsmål eller ønsker å motta en pris for byggesøknad tilbygg eller tegninger er du velkommen til å kontakte oss på post@hharkitekter.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.

Les mer om valg av type byggesøknad ved å klikke på linken.

 

UTMERKET
16 anmeldelser
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.
Pontus Johansson
Pontus Johansson
2021-12-10
Vi kontaktade arkitekten för att få skisserat upp nya tegninger och få godkänt loft. Effektiv och god kommunikation både direkt med Samuel och via projektledare. Samuel var väldigt hyggelig och tillmöteskommande på telefon, tog sig tid att förklara olika alternativ och steg i processen. Gott och raskt levert!
Bjørn Erik Jensen
Bjørn Erik Jensen
2021-05-04
enkel og effektiv tjeneste
Vibeke Fredrikke Rørholt
Vibeke Fredrikke Rørholt
2021-04-28
God kvalitet på produktet og hyggelig kommunikasjon i et litt komplisert byggeprosjekt. 🙂
Louise Nygaard
Louise Nygaard
2021-04-23
Hansen og Holm Arkitekter AS har laget tegninger for oss, samt hjulpet oss med byggesøknad. Vi har hatt god kommunikasjon hele veien i prosessen, og de har truffet godt med estimatene sine slik at vi har unngått ubehagelige overraskelser. De har forstått våre behov og gitt oss gode råd på veien. Vi kan trygt anbefale Hansen og Holm Arkitekter AS!
Line Narum
Line Narum
2021-04-14
Brukte HHArkitekter for tegninger ifm byggesak og er veldig fornøyd. Ryddige og raske!
Nicklas Holm
Nicklas Holm
2021-03-15
Proffe og hyggelige folk å jobbe sammen med. De hjalp meg med tegninger og byggesøknad for fasadeendring og tilbygg på eneboligen vår. Søknaden gikk rett gjennom selv om vi måtte søke dispensasjon. Grei pris, flinke, raske og god kommunikasjon. Anbefales!

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (regler 2021)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad? – 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE? – (STEG 1-10)

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt..

Valg av type byggesøknad

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? Byggesøknad påbygg.

Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?