Vil du lage et tilbygg? Vi hjelpe deg med byggsøknaden og tegninger til byggesøknaden.

God planlegging av søknadstype og byggemåte er nøkkelen til en smidig søknadsprosess. Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

BYGGESØKNAD PÅBYGG  – HVA GJELDER FOR MEG?

I denne artikkelen vil vi se nærmere på  prosessen med å søke om byggesøknad for påbygg på eiendommen din.

Et byggesøknad påbygg refererer til en utvidelse eller tilleggsbygning som legges til en eksisterende bygning for å øke plass eller funksjonalitet.

Artikkelen vil  veilede deg gjennom trinnene for å innhente tillatelse, nødvendige dokumenter og viktig informasjon om byggesøknadsprosessen for påbygg.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

HVA ER FORSKJELLEN PÅ TILBYGG OG PÅBYGG?

Påbygg krever en byggesøknad, og innebærer å bygge i høyden over eksisterende strukturer, uten å utvide det bebygde arealet (BYA). Det er viktig å ikke forveksle påbygg med tilbygg, der man faktisk øker det totale BYA, ofte ved å legge til ekstra rom eller utvidelser til den eksisterende strukturen. Påbygg fokuserer derimot på å maksimere vertikal plass uten å utvide bygningens fotavtrykk.

HVORDAN SØKE OM PÅBYGG?

Byggesøknader for påbygg kan behandles i ett eller flere trinn, avhengig av prosjektets omfang og behovet for dispensasjoner:

Trinnvis byggesaksbehandling: Dette innebærer to separate tillatelser – først rammetillatelse og deretter igangsettingstillatelse. Rammetillatelse fokuserer på de overordnede rammene i prosjektet, mens igangsettingstillatelse gir tillatelse til selve byggestart. Dette trinnet er mer relevant for større prosjekter eller når det er nødvendig med dispensasjoner som må avklares før videre fremdrift.

Byggesaksbehandling i ett trinn: For enkle påbyggprosjekter i samsvar med alle nasjonale og lokale regler, er det mer hensiktsmessig å søke og få tillatelse i ett trinn. Dette gir tillatelse både for prosjektets omfang og hvem som skal utføre arbeidet.

Plan- og bygningsloven fastsetter tidsfrister for kommunens behandling av søknader. For påbygg er behandlingsfristen enten 3 eller 12 uker, avhengig av prosjektets kompleksitet. Denne fristen ekskluderer perioden der søknaden vurderes av regionale og statlige myndigheter.

En innvilget tillatelse, enten det er rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse, har en gyldighetsperiode på tre år, som begynner fra tidspunktet da tillatelsen blir tildelt tiltakshaver. Det fysiske bygge- eller rivearbeidet må starte i løpet av denne perioden for at tillatelsen skal være gyldig.

Arkitekt i Bergen

Vi bistår kundene våre med tilbygg (f.eks. hagestue, garasje, uthus eller andre byggverk), i tillegg til rådgivende tjenester når du skal ha nytt hus eller enebolig

 

HVA ER SØKNADSPLIKTIGE PÅBYGG?

Ifølge plan- og bygningsloven (pbl. § 20-3) er påbygg søknadspliktig, og det er krav om involvering av ansvarlige foretak. Dette innebærer at kvalifiserte foretak må påta seg ansvar for å håndtere byggesøknaden, prosjekteringen og gjennomføringen av påbygget.

I tillegg kan enkelte påbygg også kreve uavhengig kontroll, som bidrar til å sikre at arbeidet oppfyller nødvendige kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Disse tiltakene er viktige for å sikre at påbyggprosjekter gjennomføres på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende regelverk.

Vi har 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på ved byggesøknad.

 

HVA KAN VI SOM ARKITEKTER HJELPE DEG MED?

En arkitekt er en spesialist innen planlegging og design av bygninger og strukturer.

Arkitekten spiller en sentral rolle i utviklingen og visualiseringen av bolig- eller bygningsprosjekter, hvor både funksjonelle behov og estetikk tas i betraktning. I tillegg håndterer de ofte søknadsprosesser og byggereguleringer, som kan være en utfordrende opplevelse for mange.

Sist, men ikke minst, fungerer arkitekten som en verdifull veileder gjennom hele byggeprosessen, inkludert søknader, krav og tillatelser, for å sikre et vellykket og skreddersydd resultat som oppfyller klientens behov.

VI HJELPER DEG GJERNE MED DIN BYGGESØKNAD

Vi er et etablert arkitektfirma med base i Oslo, og vi kan skilte med mange års erfaring i bransjen.

Vårt dyktige team besitter betydelig kompetanse innen byggesaker og spesielt påbygg. Vi tilbyr en omfattende tjeneste som dekker hele spekteret av byggeprosessen, inkludert søknader og prosjektledelse.

Vår tilnærming fokuserer på å gi klientene våre omfattende veiledning fra konseptutvikling og design til søknadsprosess og byggeledelse. Vårt mål er å kombinere kreativitet med nødvendig kunnskap om reguleringer for å imøtekomme dine behov og sikre etterlevelse av myndighetskrav.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å motta et prisestimat for en byggesøknad for påbygg eller designprosjekt, er du velkommen til å kontakte oss på post@hharkitekter.no eller ringe oss på 21 49 20 38. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt påbygg.

VANLIGE SPØRSMÅL OM PÅBYGG

Spørsmål: Hvordan starter jeg søknadsprosessen for å bygge påbygg på eiendommen min?

Svar: Du starter prosessen ved å kontakte din arkitekt eller din kommunale bygge- og plansaksavdeling for å få nødvendige skjemaer og veiledning om søknadsprosessen.

Spørsmål: Hvilke dokumenter trenger jeg for å søke om byggesøknad for påbygg?

Svar: Du trenger vanligvis en byggesøknad, en situasjonsplan, tegninger av påbygget og en beskrivelse av planlagte arbeider for å starte søknadsprosessen.

Spørsmål: Hva er søknadsgebyret for påbygg?

Svar: Gebyret varierer fra sted til sted, men det avhenger vanligvis av prosjektets størrelse og verdi. Kontakt kommunen for nøyaktige gebyrinformasjon.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det å få godkjent en byggesøknad for påbygg?

Svar: Behandlingstiden varierer, men det kan ta noen uker til flere måneder avhengig av prosjektets kompleksitet og kommunale regelverk.

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg bygger på uten å få godkjent søknaden?

Svar: Det å bygge uten godkjent søknad kan føre til bøter og pålegg om å fjerne det ulovlige bygget. Det er viktig å alltid følge riktig prosess for å unngå juridiske konsekvenser.

UTMERKET
22 anmeldelser
Daniel Sachse
Daniel Sachse
2023-11-24
Fikk raskt og profesjonelt hjelp av HHArkiteker ifm. byggesøknad. Bruks- og fasadeendring. En del justeringer underveis ble tatt på strak arm. God og hyggelig oppfølging av hele prosessen
Anders Daaland
Anders Daaland
2023-10-20
Good follow-up, quick to respond and a specific contact person to deal with with good expertise.
Stian S
Stian S
2023-04-19
Kan aldeles anbefales. Veldig lette å samarbeide med. Flinke og grundige både med tegninger og søknad til kommunen. Vi tegnet både flere påbygg og et tilbygg, samt endring av hele fasaden. Gir raskt svar når man kontakter dem om noe. En god opplevelse :)
Henrik Alm
Henrik Alm
2023-03-09
Samuel var meget hjelpsom. Anbefales.
Martin Andresen
Martin Andresen
2023-02-13
Brukte firmaet når jeg skulle søke om oppføring av garasje og støttemur i Oslo. De gjorde hele jobben med å gjøre klar alle dokumenter som var nødvendig for søknaden, inkludert godt begrunnende dispensasjoner fra småhusplan og avstand til vei. Kommunikasjon var upåklagelig og jeg følte mine ønsker ble møtt. Etter flere runder med kommunen pga komplisert situasjon i min søknad endte det med godkjent søknad! I forkant av søknadsprosessen ringte jeg rundt til flere selskaper og Hansen og Holm var både billigere og gjorde mer arbeid enn andre. Kan varmt anbefale dem og kommer absolutt til å bruke de igjen neste gang.
Halvor Grepperud
Halvor Grepperud
2022-01-20
Effektivt og grundig arbeid
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (regler 2021)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad? – 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid.

Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE? – (STEG 1-10)

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen.

Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. Man bør kjenne godt til disse søknadstypene for å kunne velge den smidigste søknadsformen for ditt prosjekt..

Valg av type byggesøknad

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? Byggesøknad påbygg.

Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?