Søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknaden, er tilgjengelig hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider.

Hvilke skjemaer som benyttes, avhenger av størrelsen på tiltaket. I de fleste små prosjekter, kan man sende inn «Søknad uten ansvarsrett».

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Søknadsskjemaer

Skjemaer til byggesøknad

Søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknaden, er tilgjengelig hos kommunen eller på Direktoratet for Byggkvalitets nettsider. Hvilke skjemaer som benyttes, avhenger av størrelsen på tiltaket. I de fleste små prosjekter, kan man sende inn «Søknad uten ansvarsrett». Det vil si at tiltakshaver (tidligere kalt «byggherre») selv kan stå ansvarlig for byggesøknaden overfor kommunen.

Øvrig dokumentasjon

Det er ikke utarbeidet skjemaer for alle dokumenter som kommunen skal ha. Eksempler på dette er dispensasjonssøknader, estetisk redegjørelse, følgebrev til kommunen og så videre. I slike tilfeller må dokumentet utarbeides i brevsform.

 

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.