Hvor finner du situasjonskartet ditt, og hvordan skal du tegne ditt tiltak på kartet? Svaret får du i dette klippet.
I tillegg til å tegne inn omrisset av bygningen, så må du påføre mål til nabogrense, til nabobygning, til midten av vei, til vannledninger med mer.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Situasjonskart

Situasjonskart fra kommunen

Så vi starter med å skissere opp tilbygget eller uthuset på et situasjonskart. Situasjonskart kan enten lastes ned fra kommunens nettsider, eller man kan ta kontakt med kommunens servicetorg for å få det tilsendt på e-post. Husk at kartet fra kommunen er i målestokk, slik at du kan måle direkte på kartet.

Målsett størrelsen på tiltaket og avstander

Tegn så inn det du skal søke om. I tillegg til å tegne inn omrisset av bygningen, så må du påføre mål til nabogrense, til nabobygning, til midten av vei, til vannledninger med mer. I tillegg må størrelsen på det du skal bygge angis. Husk at kartet skal være lett å lese slik at både naboer og kommunen lett skal kunne forstå hva du skal bygge.

Lett å lese

Dersom du tegner rett på en utskrift av kartet, så bruk en tynn penn eller blyant. Dersom du bruker en penn som er for tykk, så vil det være vanskelig å lese.

 

TRENGER DU HJELP MED BYGGESØKNADEN DIN?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.