Dersom søknaden er svært mangelfull, kan kommunen returnere hele saken ubehandlet. I slike tilfeller må man starte på scratch igjen.
Hvilke skjemaer som benyttes, avhenger av størrelsen på tiltaket. I de fleste små prosjekter, kan man sende inn «Søknad uten ansvarsrett».

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Søknadsskjemaer

Fra når begynner kommunens saksbehandlingsfrist å løpe?

Når byggesøknaden er sendt til kommunen, har kommunen tidsfrister for behandling av denne. Dersom søknaden har mangler, vil ikke saksbehandlingstiden hos kommunen begynne å løpe før søknaden er komplett. Med andre ord: Dersom søknaden sendes inn uten å være komplett, risikerer man mye korrespondanse frem og tilbake. Dette kan føre til at saksbehandlingen trekker i langdrag.

3-ukers og 12-ukers tidsfrist

Kommunen forholder seg til to tidsfrister: Dersom byggesøknaden er komplett og ikke inneholder noen dispensasjonssøknader, samt at ingen naboer har noen merknader til denne, er saksbehandlingstiden tre uker. I øvrige tilfeller er saksbehandlingstiden 12 uker.

Søknaden i retur?

Som nevnt tidligere så begynner ikke saksbehandlingstiden å løpe før søknaden er komplett. I mange tilfeller går det mange måneder med korrespondanse frem og tilbake før fristen begynner å løpe.

 

Dersom søknaden er svært mangelfull, kan kommunen returnere hele saken ubehandlet. I slike tilfeller må man starte på scratch igjen.

Det anbefales derfor å sørge for at byggesøknaden er komplett for å unngå unødvendig lang saksbehandlingstid, slik at man kommer i gang før sommeren er over. 🙂

Man bør ikke starte med byggearbeider før en tillatelse foreligger.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.