Bilde av et boligområde hvor det er en detaljert reguleringsplan som beskriver hva du bør tenke om tiltaket ditt.

Hvordan finner du kommuneplan og reguleringsplan for boligområdet ditt? Se klippet nedenfor.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Planstatus

Arealplaner

Neste skritt blir å sette seg inn i hvilken arealplan som gjelder for din eiendom. Kommuneplan eller reguleringsplan er to eksempler på arealplaner.

Kommuneplan – overordnet, grovkornet plan

Kommuneplanen er en overordnet plan som tar for seg hele kommunen, og den kan i enkelte sammenhenger bli for grovkornet når det kommer til små detaljer. Alle kommuner er pålagt å utarbeide en kommuneplan, noe som medfører at alle eiendommer i Norge omfattes av en overordnet kommuneplan.

Reguleringsplan – detaljert plan som angir byggehøyder, størrelser, plassering, osv.

Vi nevnte at en kommuneplan kan bli for grovkornet. Av den grunn så utarbeider man mer detaljerte planer for mindre områder, for eksempel en reguleringsplan. En reguleringsplan er mer detaljert og inneholder som regel bestemmelser om byggehøyder, hvor stor del av tomten som kan bebygges, plassering av bygning osv.

Nye planer går foran eldre planer

Et spørsmål som du kanskje har er: Hva om det både er en kommuneplan og en reguleringsplan for min tomt. Hvilken av planene gjelder for min eiendom?
I de fleste tilfeller går kommuneplan og reguleringsplan hånd-i-hånd. Det vil si at de ikke motsier hverandre, men heller komplimenterer hverandre. Men dersom det er motstrid i disse arealplanene, hva skjer da? Som hovedregel gjelder nyere planer foran eldre planer.

Studer arealplanen opp imot det du skal søke om

Så, sett at du nå har funnet ut hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hva gjør man så?
Da begynner man å studere arealplanen for å se om det er noen begrensninger for hva du kan bygge. Det mest åpenbare er begrensninger med tanke på arealstørrelse og høyder. 

 

Det kan i tillegg være stiplet inn byggegrenser på arealkartet som man må holde seg innenfor. Når du nå har gått gjennom arealplanen, så vet du sånn cirka hvor mye og hvor stort du kan bygge.

Sammenligne situasjonskartet med reguleringsplanen

Nå kan du sammenligne situasjonskartet du har skissert opp med det som reguleringsplanen tillater, og gjøre eventuelle justeringer slik at tiltaket er i henhold til arealplanen. Dersom slik justering ikke er mulig eller ønskelig, er det anledning til å søke om dispensasjon, eller unntak, fra enkelte bestemmelser. Vi kommer tilbake til dette litt senere i videoen.

Tegninger til byggesøknaden

Neste steg bør da være å utarbeide tegninger av det du skal omsøke. Fordelen med å sette seg inn i arealplanen først, er at man da kan tilpasse det man skal bygge til det planen tillater. Og dersom det man skal bygge er innenfor alle bestemmelser, så er det både lettere, raskere og billigere å få en byggetillatelse.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.