En nabo oppsøker en annen nabo for å få nabovarselet signert

Etter at naboer er varslet, må det gå minst 14 dager før du kan sende søknaden til kommunen.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Nabovarsling

Nå som du har fått utarbeidet et kart og tydelige tegninger, vil neste skritt være nabovarsling.

Hvem skal ha nabovarsel?

Hvem skal ha nabovarsel? Alle de du deler felles grense med (naboer) skal ha nabovarsel. Hva så med de som bor på andre siden av vei, men som du ikke har felles nabogrense med? De som bor på andre siden av vei, park, elv og så videre, kalles gjenboere. Disse skal også ha nabovarsel. I tillegg må du varsle øvrige beboere i området dersom deres interesser blir berørt av tiltaket. Det betyr at du må undersøke hvem som kan ha motforestillinger til det du skal søke, selv om de ikke er direkte naboer.

Hva skal naboer varsles om?

Hvilken informasjon skal du gi til naboer? All informasjon som er av interesse for naboene, har naboene krav på å få. Som et minimum skal de få kopi av inntegnet kart, plan- og fasadetegninger, i tillegg til eventuelle dispensasjonssøknader. Dersom du overser at tiltaket kommer i konflikt med en lov eller bestemmelse ved innsending av søknad til kommunen, må du nabovarsle hele saken på nytt, og sende inn ny søknad til kommunen

Måter vi kan nabovarsle på er:

  • Å oppsøke vår nabo slik at han kan signere på mottatt nabovarsel,
  • Sende nabovarsler rekommandert, der posten stempler eller kvitterer for at rekommandert nabovarsel er sendt,
  • Eventuelt at man varsler via Altinn

 

Avvente 14 dager før innsending til kommune

Etter at naboer er varslet, må det gå minst 14 dager før du kan sende søknaden til kommunen. Dette er for at naboene skal ha mulighet for å komme med kommentarer til tiltaket. Dersom naboene har forslag til justeringer av tiltaket ditt, kan det i enkelte tilfeller være lurt å justere tiltaket før innsending til kommunen. Dersom du ikke vil justere tiltaket ditt, bør du kommentere merknaden fra naboen i byggesøknaden, samt forklare hvorfor du fastholder din søknad.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.