Et par har fått sin byggesøknad godkjent i fredrikstad kommune, og har begynt å bygge sitt drømmehus.
Et par har fått sin byggesøknad godkjent i fredrikstad kommune, og har begynt å bygge sitt drømmehus. Vi jobber med byggesøknader i alle 356 kommuner.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Introduksjon

Vi vil på en kortfattet måte gå gjennom en del punkter som du vil komme borti, i for eksempel en byggesak av et tilbygg eller uthus. En god del av denne informasjonen er forenklet, og av den grunn blir ikke alle forhold utdypet. Vi vil gi deg et lite innblikk i byggesøknadsprosessen, slik at du lettere skal kunne sette deg inn i din byggesak selv. Denne presentasjonen er beregnet på dere som har liten eller ingen erfaring med byggesak. Presentasjonen gir ikke dyptgående forklaringer.

Når det gjelder framgangsmåten for å utarbeide en byggesak, så varierer den fra person til person.

Enkelte tiltak kan være unntatt for søknadsplikt. Vi vil ikke gå i detalj rundt disse unntakene, da hver enkelt sak som kan være unntatt søknadsplikt må vurderes spesielt opp imot gjeldende bestemmelser, arealplan med mer.

Hva har du plass til på eiendommen?

I starten av et byggeprosjekt bør du finne ut av hva du ønsker å bygge, samt hva du har plass til å bygge på din eiendom. I plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at en bygning skal ha en minimum avstand på 4 meter til nabogrense, og at små uthus må ligge minimum 1 meter fra nabogrense.

 

Teknisk forskrift sier videre at det bør være minimum 8 meter mellom boliger, og minimum 2 meter mellom uthus på naboeiendom. Dersom man kommer nærmere enn disse avstandene, må det foretas en brannprosjektering.

Videre må du sørge for at du ikke bygger over offentlige vannledninger, i tillegg til at det må være tilstrekkelig avstand til elektriske kabler og ledninger, avstand til sjø, jernbane og så videre.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.