Bilde av illustrasjon av hvordan en dispensasjonssøknad/fravik kan se ut.
Det kan søkes om dispensasjon fra de fleste bestemmelser. En dispensasjonssøknad må begrunnes godt.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Dispensasjonssøknad

Søke om unntak fra bestemmelser = dispensasjonssøknad

Sett at tiltaket ditt ikke er i tråd med lover, planer og andre bestemmelser. Hva gjør man da? Det første man må vurdere er om tiltaket kan justeres slik at det er i tråd med alle bestemmelser. Men dersom dette ikke er ønskelig eller mulig, så er det mulighet til å søke om unntak fra disse bestemmelsene. Dette kalles for en dispensasjonssøknad.

De fleste bestemmelser kan man søke om dispensasjon fra

Det kan søkes om dispensasjon fra de fleste bestemmelser. En dispensasjonssøknad må begrunnes godt. Kommunens saksbehandlere har kun anledning til å vurdere din dispensasjonssøknad, og ikke vurdere andre faktorer som ikke er nevnt i dispensasjonssøknaden. Av den grunn bør du bruke god tid på å utforme en dispensasjonssøknad som tar for seg alle fordeler med prosjektet.

Ingen automatikk i å få dispensasjon

Merk deg at det er ingen automatikk i å få innvilget dispensasjon fra en bestemmelse, dette får du kun dersom du ved din dispensasjonssøknad klarer å overbevise saksbehandler om at dette er en god løsning for alle parter.

 

I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på at det tilkommer et ekstra saksbehandlingsgebyr per dispensasjon i de fleste kommuner.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.