Bilde av arkitekttegninger, byggesakstegninger og hustegninger som du trenger å sende til din kommune
Hvordan finner du kommuneplan og reguleringsplan for boligområdet ditt? Se klippet nedenfor

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Byggetegninger

Når man sender inn en byggesøknad til kommunen, så må man legge ved tegninger som viser hvordan dette skal se ut. Dersom man søker om et tilbygg, så må man vise tilbygget tegnet inntil eksisterende bygning.

I målestokk og målsatt

Alle tegninger bør være i målestokk. I tillegg må man målsette det man skal bygge. Påfør målene på en slik måte at det er opplagt hvor stort og hvor høyt man skal bygge.

Beskrivende og lett å forstå

Tegningene må være tydelige, slik at både naboer og kommunen lett kan forstå hva du skal bygge. Dersom tegningene er for utydelige eller ikke er tilstrekkelig målsatt, risikerer man å få byggesøknaden i retur fra kommunen. Man må da starte på nytt.

Når vi bruker ordet tegninger, hva mener vi da?

  • Fasadetegninger: Kommunen forlanger fasadetegninger, det vil si tegninger av hver enkelt fasade av bygningen. Tegningen må vise både eksisterende bolig, pluss tilbygget tegnet inntil denne. Det må markeres hva som er tilbygg, og hva som er eksisterende. Dersom du for eksempel bygger et frittstående uthus, bør det stiples inn tilliggende uthus på naboeiendom.
  • Plantegninger: Dette er tegninger sett ovenfra og rett ned. Man kan se alle rom, og man må påføre hva de forskjellige rommene skal brukes til.

 

  • Snitt-tegninger: Dette er en tegning som «skjærer gjennom» bygningen. Denne brukes ofte av kommunen for å kontrollere innvendig takhøyde, for å fastsette om det er målbart areal eller ikke.

Alle disse byggetegningene, både fasade-, plan- og snitt-tegninger målsettes tydelig. Vi minner om at dersom tegningene er utydelige, eller det ikke klart fremgår hva som omfattes av søknaden, risikerer man at kommunen returnerer hele søknaden. Man må i slike tilfeller starte på nytt, i tillegg til at man da må varsle naboer på nytt med nye byggetegninger.

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.