Dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn fire meter, vil kommunen forlange at tiltaket prosjekteres med tanke på brannsmittefare.
Dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn fire meter, vil kommunen forlange at tiltaket prosjekteres med tanke på brannsmittefare.

Byggesøknad | Hva trenger jeg å vite? – Brannprosjektering

Mindre enn 4 meter fra bolig til nabogrense

Dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn fire meter, eller nærmere annen bolig på naboeiendom enn 8 meter, vil kommunen forlange at tiltaket prosjekteres med tanke på brannsmittefare.

Mindre enn 1 meter fra uthus til nabogrense

Det samme gjelder dersom uthus kommer nærmere enn 1 meter til nabogrense, eller nærmere bygning på annen eiendom enn to meter. I slike tilfeller anbefaler vi at dere tar kontakt med en brannrådgiver.

Les mer om brannprosjektering

Trenger du hjelp med byggesøknaden din?

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering. Ta kontakt på telefon eller e-post.