Fasadeendring søknad
Fasadeendring. Eksempel på hoveddel er soverom, stue, kjøkken, bad, entre og vindfang.

Fasadeendring – TIPS OG RÅD FOR NÅR DU ØNSKER Å ENDRE UTVENDIG PÅ BOLIGEN

De aller fleste liker litt endring på boligen, enten det er innvendig eller utvendig.

Denne artikkelen ser nærmere på fasadeendring søknad – vinduer, dører, fasaden og andre deler av boligen, og legger, spesiell vekt på offentlige reguleringer og hvordan det kan være nyttig med råd og veiledning fra en arkitekt. Mens en fasadeendring kan virke som en ren kosmetisk oppgradering og endring, medfører det en rekke hensyn som spenner fra estetiske valg til tekniske og juridiske aspekter. Arkitekters ekspertise er uvurderlig i denne prosessen, ikke bare for å sikre at det estetiske resultatet harmonerer med omgivelsene og reflekterer bygningens karakter, men også for å navigere seg gjennom lokale byggeforskrifter og standarder.

Vi ser nærmere på kravene i loven og kommunale regulaering og hva en fasadeendring søknad innebærer. Hva lovens unntak er og hva du bør gjøre for best mulig resultat.

Ønsker du å bytte til litt større eller mindre vinduer eller dører? Medfører utskiftningen at bygningen skifter eksteriørmessig karakter? Da kan du ha søknadsplikt. Det samme vil være tilfelle hvis du med en fasadeendring ønsker å sette inn et ekstra vindu.

Trenger du hjelp til byggesøknad for bolig? Vi hjelper deg med deler eller hele byggesøknaden samt tegninger til din byggesøknad

HVA ER EN ARKITEKT OG HVORFOR BURDE DU BRUKE EN ARKITEKT VED FASADEENDRING?

En arkitekt er en fagperson med spesialisering i design og planlegging av bygninger og strukturer. Arkitekter kombinerer utvikling av design med praktiske behov for å skape funksjonelle og estetisk tiltalende bygg. Arkitektens arbeid spenner fra små boligprosjekter til store offentlige bygninger, og inkluderer ofte landskaps- og byplanlegging.

Når det gjelder fasadeendringer, er en arkitekt uvurderlig. De forstår hvordan endringer i fasaden kan påvirke både bygningens utseende og funksjonalitet, og tar hensyn til faktorer som lys, energieffektivitet, og materialvalg. En arkitekt kan også navigere i plan- og bygningsregelverket, noe som sikrer at alle endringer er i samsvar med lokale forskrifter og standarder.

Bruken av en arkitekt er spesielt lurt fordi de kan gi et profesjonelt perspektiv som forener estetikk med funksjonalitet. Dette sikrer ikke bare at det endelige resultatet er visuelt tiltalende, men også at det er praktisk. Tid er penger er det noe som heter, arkitekten vil gjøre prosessen og resultatet både bedre og enklere for deg.

SØKNAD BRUKSENDRING – HVA BØR DU VITE?

Vi er et lite prosjekteringskontor med lang erfaring som tilbyr  arkitekttjenester, tegninger og bistand ved byggesøknad.

 

HVORFOR KREVES FASADEENDRING SØKNAD FOR Å SØKE?

Det å sette inn nye vinduer, skifte vinduer og dører regnes som fasadeendring søknad. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) er det normalt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Som hovedregel sier lovens § 20-1 bokstav c at alle tiltak som medfører en fasadeendring medfører søknadsplikt. Men så sier § 20-5 bokstav f at vanlig vedlikehold av en bygning som ikke gjør at bygningens eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, ikke medfører søknadsplikt. Derfor konkluderer dibk:

«Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor du tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse, kan være unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens planer ikke sier noe annet.»

Med andre ord kan du bytte til nye vinduer og dører eller til tilsvarende vinduer og dører uten å søke. Det skal med andre ord ha samme størrelse og utseende. Du kan også skifte til vinduer eller dører som man kan dokumentere at det har vært i bygningen tidligere. Men skal du bytte til litt større eller mindre vinduer og dører, eller om utskiftningen medfører at bygningen skifter eksteriørmessige karakter, kan det derimot være søknadspliktig. Det samme vil være tilfelle dersom man endrer fasaden ved å sette inn et ekstra vindu.

Vi har 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på ved byggesøknad.

 

Eksempler på når det er søknadspliktig å bytte vinduer

  • Du har et langt smalt vindu høyt oppe på stueveggen som gir lys, vinduet er 100 cm * 50 cm. Du erstatter dette vinduet med et vindu som er 100 cm * 100 cm og gir utsyn fra stuen. Dette kan bety at skjermet uteplass hos nabo plutselig får innsyn fra din stue. En slik endring vil derfor normalt være søknadspliktig.

 

  • Du bor i rekkehus hvor alle har vinduer med sprosser. Du bytter ut vinduene med tilsvarende store vinduer uten sprosser. Dette vil endre bygningens karakter og vil normalt være søknadspliktig.

Hva gjelder for min fasadeendring?

Det kan altså være vanskelig og vite om fasadeendringen din er søknadspliktig eller ikke. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig, må du kontakte kommunen. Alternativt ta kontakt med oss hos Hansen og Holm Arkitekter AS.

Trenger du hjelp med tegninger eller med byggesøknaden for prosjektet ditt?

Våre arkitekter kan være behjelpelig med å tegne det du ønsker å søke om, og vi kan i hjelpe deg med byggesøknaden på en smidig måte. Vi har ansatte som har mange års erfaring som byggesaksbehandlere og som profesjonelle og ansvarlige søkere.

Er du interessert i et prisforslag for å søke om fasadeendring?

Send oss en e-post der du forklarer hva du ønsker å gjøre. Vi vil deretter utforme et skriftlig pristilbud til deg på tegninger og/eller byggesøknad. Dersom dette er av interesse, og dere aksepterer vårt tilbud, så setter vi i gang.

Vanlige spørsmål om fasadeendring

Hva må jeg tenke på før jeg starter en fasadeendring – endring av vinduer og dører?

Før du vurderer en  fasadeendring er det viktig å tenke rundt  bygningens eksisterende stil og omgivelser for å sikre at endringene komplementerer helheten. Det er også viktig å sjekke lokale bygningsregler og få nødvendige tillatelser for å unngå juridiske problemer.

Hvor mye koster det å endre fasaden på en bygning?

Kostnadene for en fasadeendring varierer sterkt avhengig av prosjektets omfang, materialvalg og eventuell innsats fra spesialister som arkitekter eller byggfirmaer. Grundig planlegging og kostnadsoverslag på forhånd kan hjelpe deg med å unngå uventede utgifter.

Hvor lang tid tar en fasadeendring søknad og prosessen?

Tidsrammen for en fasadeendring avhenger av prosjektets kompleksitet, størrelse på bygningen, og hvor raskt materialer og arbeidskraft er tilgjengelig – i tillegg må du selvsagt inkludere tid for offentlig behandlig. Generelt kan små endringer ta noen uker, mens større prosjekter kan strekke seg over flere måneder.

 Kan jeg gjøre fasadeendringer selv, eller trenger jeg profesjonell hjelp?

Det anbefales å søke profesjonell hjelp. Dette sikrer at arbeidet er i samsvar med bygningsstandarder og offentlige reguleringer,  og ikke minst sørger det for å opprettholde bygningens sikkerhet og verdi.

UTMERKET
22 anmeldelser
Daniel Sachse
Daniel Sachse
2023-11-24
Fikk raskt og profesjonelt hjelp av HHArkiteker ifm. byggesøknad. Bruks- og fasadeendring. En del justeringer underveis ble tatt på strak arm. God og hyggelig oppfølging av hele prosessen
Anders Daaland
Anders Daaland
2023-10-20
Good follow-up, quick to respond and a specific contact person to deal with with good expertise.
Stian S
Stian S
2023-04-19
Kan aldeles anbefales. Veldig lette å samarbeide med. Flinke og grundige både med tegninger og søknad til kommunen. Vi tegnet både flere påbygg og et tilbygg, samt endring av hele fasaden. Gir raskt svar når man kontakter dem om noe. En god opplevelse :)
Henrik Alm
Henrik Alm
2023-03-09
Samuel var meget hjelpsom. Anbefales.
Martin Andresen
Martin Andresen
2023-02-13
Brukte firmaet når jeg skulle søke om oppføring av garasje og støttemur i Oslo. De gjorde hele jobben med å gjøre klar alle dokumenter som var nødvendig for søknaden, inkludert godt begrunnende dispensasjoner fra småhusplan og avstand til vei. Kommunikasjon var upåklagelig og jeg følte mine ønsker ble møtt. Etter flere runder med kommunen pga komplisert situasjon i min søknad endte det med godkjent søknad! I forkant av søknadsprosessen ringte jeg rundt til flere selskaper og Hansen og Holm var både billigere og gjorde mer arbeid enn andre. Kan varmt anbefale dem og kommer absolutt til å bruke de igjen neste gang.
Halvor Grepperud
Halvor Grepperud
2022-01-20
Effektivt og grundig arbeid
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Les mer i vår guide for å søke og få søknad godkjent søknad av kommunen – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – byggesøknad enebolig

Les mer om byggesøknad bolig ved å klikke på linken.

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Arkitekt i Oslo – når du trenger arkitekt som hjelper deg med hele prosjektet ditt 

Vi har lang erfaring innen bransjen, og er et fleksibelt og lite prosjekteringskontor som tilbyr tegninger og bistand ved byggesøknad. Vårt kontor er i Oslo, men vi tilbyr våre tjenester over hele landet

Les mer om arkitekter i Oslo ved å klikke på linken.

Vi er et lite arkitektbedrift i Oslo som tilbyr arkitekttjenester, arkitekttegninger og utfylling av byggesøknader.

Tegninger til hus – hustegninger for din byggesøknad

Trenger du også å tegne drømmehuset ditt, eller bare et enkelt tiltak? Har du også et begrenset budsjett og ønsker å finne den beste arkitekten som kan tilby gode priser? Les mer om hustegninger ved å klikke på linken.

Tegninger til hus – Hustegninger for din byggesøknad

Byggesøknad tilbygg – hva gjelder for min tomt?

Drømmer du om et tilbygg til boligen din? Skal du føre opp et tilbygg til hytten din? Hva gjelder for tilbygg hybel? Hvilke priser gjelder for en byggesøknad tilbygg? I denne artikkelen besvares disse spørsmålene. Les mer om byggesøknad tilbygg ved å klikke på linken.

Bilde av tilbygg som krever en byggesøknad

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (2022)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav. Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad?
– 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid. Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE?
– STEG 1-10

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen. Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse.

Valg av type byggesøknad

Arkitekt i Bergen – ARKITEKT SOM KAN BISTÅ UNDER HELE PROSJEKTET DITT

Vi tilbyr alle arkitekttjenester basert på lang erfaring. Men vi har valgt å sette fokus på behovene til de aller fleste: tegninger og byggesøknader. Vi tilbyr dette i alle landets 356 kommuner. Les mer om arkitekter i Bergen ved å klikke på linken.

Arkitekt i Bergen