Byggesøknad bolig – les mer i vår guide for å søke og få søknad godkjent søknad av kommunen – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – byggesøknad enebolig

Vi er et lite prosjekteringskontor med lang erfaring som tilbyr  arkitekttjenester, tegninger og bistand ved byggesøknad.

Byggesøknad bolig – vi hjelper deg med å få den godkjent

Trenger du hjelp til byggesøknad for bolig? Vi hjelper deg med deler eller hele byggesøknaden samt tegninger til din byggesøknad

Her kan du lese nærmere om hvilke regler som gjelder når du skal sende inn en byggesøknad enebolig, tomannsbolig eller generell byggesøknad bolig.

Det kan være et firma som tar på seg oppgaven med å utforme en byggesøknad bolig. Dette selskapet vil da representere deg som tiltakshaver gjennom byggeprosessen. Med andre ord vil selskapet være ansvarlig søker.

Når du har valgt hvilket hus du vil bygge og hvor du skal bygge, kan prosessen med byggesøknad enebolig eller bolig startes. Da er det på tide å velge hvilken type byggesøknadsprosess du ønsker: trinnvis eller ett-trinns saksgang.

Byggesøknad bolig: trinnvis søknadsbehandling

Velger du dette alternativet søker du først rammetillatelse. Deretter søker du tillatelse for igangsetting for hele eller deler av prosjektet. Når det søkes om rammetillatelse søkes det om att få bygge valgte hus på den ønskelige plasseringen. I denne fasen er det normalt tilstrekkelig at ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur (det vil si tegninger) erklærer ansvar.

Du trenger ikke å ha engasjert et firma ennå for å bygge huset (SAK 10 § 5-4, tredje ledd, bokstav q). Fordelen med å søke om rammetillatelse når du skal bygge hus er at du ber kommunen ta stilling til om prosjektet kan gjennomføres uten at du trenger å bruke mye tid og penger på detaljprosjektering. Avhengig av hva kommunen gir som svar, kan du som tiltakshaver (eventuelt i samråd med ansvarlig søker) ta stilling til om du vil gå videre til neste trinn eller ikke.

Hvilke opplysninger må du sende inn i byggesøknaden til kommunen for at den skal kunne ta en beslutning vedrørende rammetillatelse?

  • Det skal sendes ut nabovarsel till berørte naboer. Blanketter (5154, 5155 og 5156) for dette finnes på https://dibk.no/soknad-og-skjema. Det finnes også mulighet for å varsle naboer digitalt. Eksempel på digitale løsninger finnes også på https://dibk.no/soknad-og-skjema. Kommunen trenger å få blankett 5155 og blankett 5156.
  • Kommunen trenger i utgangspunktet også målsatte plan-, snitt, og fasadetegninger og situasjonsplan.
  • Kommunen kan også trenge andre dokumenter som klargjør prosjektets ytre rammer, for eksempel dispensasjonssøknader, kart med inntegnede frisiktslinjer og tilsvar til eventuelle nabomerknader.

Når du mottatt rammetillatelsen, kan du fortsette byggesøknadsprosessen ved å søke om igangsetting. På dette tidspunktet trenger kommunen informasjon om at alle oppgaver i prosjektet er ansvarsbelagt. Sånn som det er nå vil kommunen også se at alle vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, for eksempel tydeliggjøring av tegninger, presisering av ansvarsforhold og samordning mot andre berørte myndigheter.

 

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Når du har valgt hvilket hus du vil bygge og hvor du skal bygge, kan prosessen med byggesøknad enebolig eller bolig startes.

 

Byggesøknad enebolig og bolig i ett trinn

Ett-trinns byggesøknad bolig eller byggesøknad enebolig kan være mest hensiktsmessig dersom tiltaket er utformet i henhold til gjeldende lover og regler, og det er tydelig hvem som har ansvaret for de ulike fagene. Velger du en ett-trinns byggesøknad, tar kommunen stilling til hele tiltaket på en gang. Det som inngår i vurderingen er plassering, estetikk og ansvar. Disse er de samme som for en rammesøknad og igangsettingssøknad.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Er ikke alle arbeider i boligen ferdigstilte? Men du ønsker å ta boligen i bruk? Da kan du søke om midlertidig brukstillatselse. Samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører må samles inn av ansvarlig søker. Disse sendes inn til kommunen sammen med en søknad om midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest kan du søke om når alle arbeider i tiltaket er fullførte. Samsvarserklæringer fra alle ansvarlige aktører må samles inn av ansvarlig søker. Disse kan sedan sendes inn til kommunen sammen med en ansøkan om midlertidig brukstillatelse. Ansvarlig søker må også bekrefte overfor kommunen at byggverkets eier har mottat FDV-dokumentasjon og at alle vilkår i tillatelserne er ivaretatte. Hvis det har gjorts søknadspliktige endringer i plassering, estetikk eller tegninger skal oppdaterte situasjonsplaner og tegninger sendes inn til kommunen. Alle ansvarlige i prosjektet skal få del av brukstillatelsen og ferdigattesten.

KOMMENTARER ELLER SPØRSMÅL?

 Ta gjerne kontakt for en samtale uten forpliktelser. Vi tilbyr en gratis konsultasjon med bruk av Microsoft-Teams. Dette kan også finne sted på en annen måte som passer deg i tilfelle du ønsker råd eller har spørsmål.

Fyll ut skjemaet, send en e-post på post@hharkitekter.no eller ring oss på 22 70 79 50. Vi kontakter vi deg så snart som mulig.

Hos Hansen og Holm Arkitekter står vi klare for å hjelpe deg med tegninger til byggesøknad, byggesøknad og annen prosjektering.

UTMERKET
22 anmeldelser
Daniel Sachse
Daniel Sachse
2023-11-24
Fikk raskt og profesjonelt hjelp av HHArkiteker ifm. byggesøknad. Bruks- og fasadeendring. En del justeringer underveis ble tatt på strak arm. God og hyggelig oppfølging av hele prosessen
Anders Daaland
Anders Daaland
2023-10-20
Good follow-up, quick to respond and a specific contact person to deal with with good expertise.
Stian S
Stian S
2023-04-19
Kan aldeles anbefales. Veldig lette å samarbeide med. Flinke og grundige både med tegninger og søknad til kommunen. Vi tegnet både flere påbygg og et tilbygg, samt endring av hele fasaden. Gir raskt svar når man kontakter dem om noe. En god opplevelse :)
Henrik Alm
Henrik Alm
2023-03-09
Samuel var meget hjelpsom. Anbefales.
Martin Andresen
Martin Andresen
2023-02-13
Brukte firmaet når jeg skulle søke om oppføring av garasje og støttemur i Oslo. De gjorde hele jobben med å gjøre klar alle dokumenter som var nødvendig for søknaden, inkludert godt begrunnende dispensasjoner fra småhusplan og avstand til vei. Kommunikasjon var upåklagelig og jeg følte mine ønsker ble møtt. Etter flere runder med kommunen pga komplisert situasjon i min søknad endte det med godkjent søknad! I forkant av søknadsprosessen ringte jeg rundt til flere selskaper og Hansen og Holm var både billigere og gjorde mer arbeid enn andre. Kan varmt anbefale dem og kommer absolutt til å bruke de igjen neste gang.
Halvor Grepperud
Halvor Grepperud
2022-01-20
Effektivt og grundig arbeid
Trine-Lise Myklebust
Trine-Lise Myklebust
2021-12-20
Jeg trengte tekniske tegninger på huset i forbindelse med fasadeendring og hjelp med byggesøknaden. De hadde en annen jobb da jeg kom inn som kunde så det tok litt tid før jobben ble gjort, men de holdt meg oppdatert og gjorde jobben som avtalt ig med veldig god dialog. De var rimelig i forhold til de andre som tok kontakt via mitt anbud på Finn. De var også de eneste som tok personlig kontakt først og så kom med det skriftlige tilbudet. Da tegningene var slik jeg ønsker med de innvendige endringene, var det bare å skrive ut alt, signere og sende til kommunen. Nabovarsel og innhenting av papirer trengte jeg ikke tenke på, alt ble ordnet. Seriøse, god kommunikasjon og rimelig er greit oppsummert. Anbefales
Veslemøy Maria Fossum
Veslemøy Maria Fossum
2021-12-12
Oppdraget var nye tegninger på loftet vårt. Effektiv og hyggelig samarbeid. Kom også med anbefalinger om hvordan vi kan få godkjent eventuell utbygging av ark. Anbefaler Samuel på det sterkeste.
Jannecke Rødseth
Jannecke Rødseth
2021-12-10
Hansen og Holm arkitekter leverer på tid og kvalitet. Vedlig hyggelig å samarbeide med.

Hvem er vi?

Vi er et lite prosjekteringskontor som tilbyr arkitekttjenester, tegninger og utfylling av byggesøknader. Vi tilbyr våre tjenester over hele landet og kan i de fleste tilfeller gi fast pris for arbeidet vårt.

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Les mer i vår guide for å søke og få søknad godkjent søknad av kommunen – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – byggesøknad enebolig

Les mer om byggesøknad bolig ved å klikke på linken.

Byggesøknad bolig – godkjent byggesøknad hos kommunen

Arkitekt i Oslo – når du trenger arkitekt som hjelper deg med hele prosjektet ditt 

Vi har lang erfaring innen bransjen, og er et fleksibelt og lite prosjekteringskontor som tilbyr tegninger og bistand ved byggesøknad. Vårt kontor er i Oslo, men vi tilbyr våre tjenester over hele landet

Les mer om arkitekter i Oslo ved å klikke på linken.

Vi er et lite arkitektbedrift i Oslo som tilbyr arkitekttjenester, arkitekttegninger og utfylling av byggesøknader.

Tegninger til hus – hustegninger for din byggesøknad

Trenger du også å tegne drømmehuset ditt, eller bare et enkelt tiltak? Har du også et begrenset budsjett og ønsker å finne den beste arkitekten som kan tilby gode priser? Les mer om hustegninger ved å klikke på linken.

Tegninger til hus – Hustegninger for din byggesøknad

Byggesøknad tilbygg – hva gjelder for min tomt?

Drømmer du om et tilbygg til boligen din? Skal du føre opp et tilbygg til hytten din? Hva gjelder for tilbygg hybel? Hvilke priser gjelder for en byggesøknad tilbygg? I denne artikkelen besvares disse spørsmålene. Les mer om byggesøknad tilbygg ved å klikke på linken.

Bilde av tilbygg som krever en byggesøknad

Byggesøknad garasje, anneks, bod og uthus (2022)

Hva kan jeg bygge uten å søke? Garasjer og uthus under 50 m2 kan oppføres uten tillatelse fra kommunen hvis de tilfredsstiller alle krav. Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før garasjen din

Bilde av en garasje 4 meter fra nabotomten

Trenger hagestuen min en byggesøknad?
– 5 ting du trenger å tenke på

Fra 1. mai 2021 blir det enklere og billigere for folk å gjøre små tiltak på eiendommen sin. Men du må sjekke hva som gjelder for eiendommen din, ellers kan det bli dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid. Les mer om du trenger å sende inn en byggesøknad før hagestuen din

Kravet er at tilbygget ikke er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

BYGGESØKNAD | HVA TRENGER JEG Å VITE?
– STEG 1-10

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du skal tenke på når du lager en byggesøknad. Etter å ha sett på klippene vil du ha en grunnleggende kunnskap om byggesøknadsprosessen. Les mer og se klippene om byggesøknader

Vi har laget 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS? (2022)

Når man trenger tegninger til et byggeprosjekt eller en søknad er noe av det første man tenker på pris. Hva er en vanlig pris og hva er en god pris? Les mer om priser for arkitekttjenester

ARKITEKTTJENESTER – HVA ER EN GOD PRIS?

VALG AV TYPE BYGGESØKNAD?

Det er i utgangspunktet to forskjellige søknadstyper å velge mellom, avhengig av størrelse og omfang på det man søker om. Man har søknad uten ansvarsretter, og søknad med ansvarsretter. I tillegg kan man velge ett-trinnsbehandling, rammesøknad, og igangsettingstillatelse. 

Valg av type byggesøknad

Arkitekt i Bergen – ARKITEKT SOM KAN BISTÅ UNDER HELE PROSJEKTET DITT

Vi tilbyr alle arkitekttjenester basert på lang erfaring. Men vi har valgt å sette fokus på behovene til de aller fleste: tegninger og byggesøknader. Vi tilbyr dette i alle landets 356 kommuner. Les mer om arkitekter i Bergen ved å klikke på linken.

Arkitekt i Bergen