Vi hjelper deg med byggesakstegninger
Våre arkitekter hjelper deg med byggesøknadstegninger og – om ønskelig – med byggesøknad.

BYGGESAKSTEGNINGER

Hva mener vi med byggesakstegninger/ tegninger till byggesøknader?

Byggesakstegninger er de tegninger man sender inn til kommunen som kommunen skal godkjenne i forbindelse med byggesøknad. Byggesaks tegninger er overordnede tegninger, og ikke nødvendigvis detaljtegninger.

I tillegg til at kommunen skal vurdere det arkitektoniske i alle byggesaker, så vil kommunen også se hvordan bygningen tilfredsstiller andre krav som stilles i blant annet teknisk forskrift, reguleringsplan og kommuneplan. Slike krav kan være innvendig romhøyde, tilgjengelighetskrav, bredde og høyde på dører og vinduer, høyde på rekkverk, gesims- og mønehøyde, utnyttelsesgrad, uteoppholdsarealer, manøvreringsarealer osv.

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering


I byggesaker krever kommunen at følgende tegninger sendes inn:

Fasadetegninger

Tegninger som viser alle de forskjellige fasadene ved en bygning kalles fasadetegninger. Kommunen krever i alle byggesøknader minst fire fasadetegningerninger (minst én fra hver av de fire forskjellige himmelretningene).

Fasadetegningene bør helst være i målestokk 1:100 (1:200 for store bygninger).

Plantegninger

En plantegning er en tegning som viser hvordan hver etasje skal utnyttes. Alle rom skal tegnes inn, og forfunksjon skal påføres (hva rommet skal brukes til, for eksempel Bad, Soverom, osv.).

Plantegningene bør være i målestokk 1:100 eller 1:50 (1:200 for store bygninger).

Snittegninger

I byggesaker så vil ofte kommunen vite for eksempel innvendig takhøyde i de forskjellige etasjene, eller andre detaljer som ikke vises på fasade- og plantegningene. I slike tilfeller må man lage snittegninger. Snittegningene er som et utsnitt (at man skjærer gjennom deler av huset) for bedre å forstå detaljer som kommunen i sin byggesaksbehandling må ta stilling til.

Snittegninger for hus bør være i målestokk 1:100 eller 1:50. 

Byggesakstegninger og utarbeidelse
Byggesakstegninger utarbeides ofte best i samarbeid mellom kunde og profesjonelle arkitekter.

 

Vi har utarbeidet 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad. 

Andre tegninger som kommunen kan forlange å få innsendt i forbindelse med byggesaker er:

Perspektivtegninger

Perspektivtegninger er tegninger av bygningen i 3D. Tegningene viser bygningen fra flere forskjellige vinkler på samme måte som et fotografi av bygningen ville vist. Dette er ofte til særdeles hjelp for kommunens byggesaksbehandlere for å se for seg hvordan bygningen passer inn i forhold til naturgitte og bygde omgivelser.

Det vil som regel for naboer være lettere å forstå hva det nabovarsles om dersom man vedlegger slike perspektivtegninger.

Oppriss

Oppriss er tegninger som, i tillegg til den omsøkte bygningen, viser eksisterende bygninger på hver side av den omsøkte bygningen. Oppriss brukes ofte der det kan være snakk om bygningens høyde vil bli for dominerende i forhold til nabobebyggelse.

Plantegninger
Plantegninger skal vise rominndeling og romfunksjoner, i tillegg til at tilgjengelighetskravene må vises ivaretatt.

Hvorfor velge oss som din samarbeidspartner?

Vi hjelper deg med de nødvendige byggesaks tegninger som kommunen krever i din byggesak. Hansen og Holm Arkitekter AS er en liten arkitektbedrift, og av den grunn kan vi holde konkurransedyktige priser.

Vi har mange års erfaring som byggesaksbehandlere og arkitekter, så vårt ønske er å gjøre byggesøknadsprosessen så smidig som mulig for dere.

I mindre tiltak kan det være nok å bruke en av våre tekniske tegnere. De er erfarne og prisen for byggesaks tegninger vil være lavere. Avhengig av prosjektet ditt bruker vi enten arkitektene eller de tekniske tegnerne våres. Målet vårt er å levere gode tegninger til en god pris.

Send oss en forespørsel, så vil vi gi dere en oversikt over hva vi kan bidra med i din byggesak, i tillegg til at vi vil gi dere et skriftlig pristilbud.

Vi kan garantere leveringsdato for hustegningene dine

Vi er vant til at kunden har det travelt med å få hustegningene klare til byggesaken sin. Dette kan være fordi kunden ønsker å starte bygge før vinteren eller ferien. For at det skal føles trygt for kunden, garanterer vi leveringsdato for hustegningene. Før vi kan gjøre dette, trenger vi for eksempel grove husskisser, mål på bygningen og gamle hustegninger hvis det er en utvidelse.

Hvis vi har mange kunder som har bestilt hustegninger, byggetegninger eller andre arkitekttjenester, har vi avtaler med andre gode arkitektfirmaer som kan hjelpe oss å levere til rett tid. Hansen og Holm Arkitekter AS er selvfølgelig fortsatt ansvarlig for hustegningene dine, til samme pris i henhold til tilbudet.  

Hva vi kan hjelpe deg med

Våre arkitekter hjelper deg med å få realisert ditt byggeprosjekt. Vi kan være behjelpelig med å tegne det du ønsker å søke om, og vi kan i tillegg ta oss av byggesøknaden på en smidig måte. Vi har ansatte som har mange års erfaring som byggesaksbehandlere og som profesjonelle ansvarlige søkere.

Hvordan går vi videre?

Send oss en e-post der du forklarer hva du ønsker å bygge. Vi vil deretter utforme et skriftlig pristilbud til deg på tegninger og/eller byggesøknad. Dersom dette er av interesse og dere aksepterer vårt tilbud, så setter vi i gang