Arkitekttjenester

Våres arkitekter vet hvilke tegninger som er nødvendig i din byggesøknad.

ARKITEKTTJENESTER

Hvilke arkitekttjenester tilbyr vi?

Vi tilbyr alle de nødvendige arkitekttjenestene for din byggesøknad så søknaden går lett. Videre forklarer vi litt om de forskjellige typer tegninger vårt arkitetfirma tilbyr, men det kan hende at din byggesaksøknad behøver bare noen av dem, mens andre behøver alle.

Fasadetegninger

Tegninger som viser alle de forskjellige fasadene ved en bygning kalles fasadetegninger. Kommunen krever i alle byggesøknader minst fire fasadetegningerninger (minst én fra hver av de fire forskjellige himmelretningene).

Fasadetegningene bør helst være i målestokk 1:100 (1:200 for store bygninger).

Vi kan hjelpe deg med utforming av hele eller deler av byggesøknaden i tillegg til tegninger til din byggesøknad  og øvrig prosjektering

 

Plantegninger

En plantegning er en tegning som viser hvordan hver etasje skal utnyttes. alle rom skal tegnes inn, og forfunksjon skal påføres (hva rommet skal brukes til, for eksempel Bad, Soverom, osv.).

Plantegningene bør være i målestokk 1:100 eller 1:50 (1:200 for store bygninger).

Snittegninger

I byggesaker så vil ofte kommunen vite for eksempel innvendig takhøyde i de forskjellige etasjene, eller andre detaljer som ikke vises på fasade- og plantegningene. I slike tilfeller må man lage snittegninger. Snittegningene er som et utsnitt (at man skjærer gjennom deler av huset) for bedre å forstå detaljer som kommunen i sin byggesaksbehandling må ta stilling til.

Snittegninger bør være i målestokk 1:100 eller 1:50. 

Arkitekttjenester raskt og effektivt

Våres arkitekter får jobben gjort så fort som mulig etter bestemt pris.

 

Andre tegninger som kommunen kan forlange å få innsendt i forbindelse med byggesaker er:

Perspektivtegninger 

Perspektivtegninger er tegninger av bygningen i 3D. Tegningene viser bygningen fra flere forskjellige vinkler på samme måte som et fotografi av bygningen ville vist. Dette er ofte til særdeles hjelp for kommunens byggesaksbehandlere for å se for seg hvordan bygningen passer inn i forhold til naturgitte og bygde omgivelser.

Det vil som regel for naboer være lettere å forstå hva det nabovarsles om dersom man vedlegger slike perspektivtegninger.

Oppriss

Oppriss er tegninger som, i tillegg til den omsøkte bygningen, viser eksisterende bygninger på hver side av den omsøkte bygningen. Oppriss brukes ofte der det kan være snakk om bygningens høyde vil bli for dominerende i forhold til nabobebyggelse.

Vi har utarbeidet 10 korte videoer som forklarer hva du må tenke på når du lager en byggesøknad.

 

Arkitekttjenester – priseksempel

Nedenfor er det en liste over de prisene vi vanligvis gir ut. Vær oppmerksom på at dette er priseksempler på arkitekttjenester og ikke satte priser, siden pristilbudet du kanskje får kan variere. Hvis det er komplikasjoner eller ekstra arbeid i ditt tilfelle, må man vurdere og gi en egen pris til visse prosjekter.

  • Byggesakstegninger: 9.800 kroner
  • Tegning av situasjonskart: 1.875 kroner
  • Timespris arkitekt: 937 kroner

Les mer om priser for arkitekttjenester

Hvorfor velge oss som samarbeidspartner?

Vi hjelper deg med de nødvendige tegninger som ditt byggeprosjekt trenger. Vi er en liten arkitektbedrift, og av den grunn kan vi holde konkurransedyktige priser.

I mindre tiltak kan det være nok å bruke en av våre tekniske tegnere. De er erfarne og prisen for byggesaks tegninger vil være lavere. Avhengig av prosjektet ditt bruker vi enten arkitektene eller de tekniske tegnerne våres. Målet vårt er å levere gode tegninger til en god pris.

Send oss en forespørsel, så vil vi gi dere en oversikt over hva vi kan bidra med i din byggesak, i tillegg til at vi vil gi dere et skriftlig pristilbud.

Hva vi kan hjelpe deg med

Våre arkitekter hjelper deg med å få realisert ditt byggeprosjekt. Vi kan være behjelpelig med å tegne det du ønsker å søke om, og vi kan i tillegg ta oss av byggesøknaden på en smidig måte. Vi har ansatte som har mange års erfaring som byggesaksbehandlere og som profesjonelle ansvarlige søkere.

Hvordan går vi videre?

Send oss en e-post der du forklarer hva du ønsker å bygge. Vi vil deretter utforme et skriftlig pristilbud til deg på tegninger og/eller byggesøknad. Dersom dette er av interesse og dere aksepterer vårt tilbud, så setter vi i gang

Plantegninger
Plantegningner er nødvendige i de fleste tiltak og søknader.